Sosyal Medya Şirketiniz İçin Neden Önemli?

Sosyal medya her ne kadar yeni bir terim olarak düşünülse de 1970’lere dayanan bir geçmişe sahiptir. Fakat gerçek manada 2006’dan sonra hız kazandığını düşünecek olursak bazıları ve özellikle küçük şirketler için hala yeni bir kavram olarak görülüyor.

Son yıllarda internet kullanımının ve sosyal paylaşım sitelerinin artmasının bir sonucu olarak, sosyal medyanın ve bu medyayı amaçları doğrultusunda kullanan şirketlerin hızla geliştiğini ve büyüdüğünü görüyoruz. Sosyal medya artık, şirketlerin sosyal medya ağlarında güçlü profiller kurmaları ve bunları düzenli şekilde yönetebilmeleri için bir tercihten çok zorunluluk halini almaya başladı.

Peki şirketler için sosyal medya niçin önemli?  Dünya üzerinde her 13 kişiden birinin Facebook’a kayıtlı olduğunu, günde ortalama 460 bin kişinin Twitter hesabını açtığını ve YouTube’un her ay 800 milyon civarında ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını düşünecek olursak sorunun cevabını kısmen de olsa yanıtlamış sayılırız. Buna ek olarak bugün dünyada 2 milyarın üzerinde olan sosyal medya kullanıcısının 2011 yılında %480 artış gösterdiğini de söyleyebiliriz.

Sosyal medyada yaptığınız bir çalışmanın etkilerini çok hızlı şekilde görebilirsiniz. Müşteriyle birebir iletişim halinde olmak bu açıdan sosyal medyayı çok güçlü bir iletişim platformu yapıyor. Daha önceden tüketicilerinizin, ürününüz hakkında ne düşündüğünü tam olarak bilemezken, burada  tüketicilerinize direk ulaşabiliyorsunuz.

Sosyal medyanın en önemli özelliklerinden biri de hızlı etkileşimdir. Yayınladığınız bir iletiye saniyeler için de cevap alabilir, böylece tüketicinin nabzını ölçebilirsiniz. Tüketici araştırmalarına harcanan paralar burada geçerli değildir. Sosyal medya sayesinde şirketler kendi müşterileriyle bağlantı içinde olup, onların olumlu ya da olumsuz yorumlarından yola çıkarak tedbirlerini alabilirler.

Sosyal medya reklama göre daha kalıcı bir niteliğe sahiptir. Çok para harcadığınız bir reklam bazen boşa gidebilirken, sosyal medyada örneğin Facebook sayfanızı beğenen biri, beğenisini geri almadığı sürece yayınladığınız her türlü içeriği görecektir.

Sosyal medyanın şirketler için sağlayacağı artıları şu şekilde de sıralayabiliriz:

  • İnternet, diğer pazarlama kanallarına göre daha fazla sayıda kişiye ulaşma imkanı tanır.
  • Sosyal medyada var olmak kolay ve masrafsızdır.
  • Sosyal medya stratejiniz ile kolaylıkla mevcut pazarlama planınızı geliştirebilirsiniz.
  • Sosyal ağlarda aktif olan kişilerin %53’ü belirli markaları takip edip, bu mecralarda onlar hakkında konuşuyor.
  • Sosyal medya, şirketinizin yükselmesinde ve müşterilerle kolayca bağlantı halinde olmasında en kolay, en ucuz ve en hızlı yoldur.
  • Yapılan araştırmalarda, şirketlerin sosyal ağlarda kendi marka avukatlarını oluşturabildikleri ve bu sayede satışlarını %48 artırdıkları görülüyor.

Sosyal medya artık her kesimden insanın gündelik yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuş ve kişilerin birbirleriyle olan etkileşimlerinde büyük rol oynamaktadır. Şirketlerin bu güçlü mecrada var olmaları, kendileri ve müşterileri açısından çok önemlidir. Bunun farkına varan şirketler sosyal medyanın getirdiği artıların meyvelerini toplamaya çoktan başladı bile…